Amaç ve Etkinlikler

Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi projesinin amacı Türkiye’nin bitki zenginliğini tanıtarak, endemik bitkilerimiz hakkında katılımcılara bilgi vermek ve bu zenginliğin gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini göstermektir.

Proje başlığında adı geçen Tüllüşah veya Aydın Gaşağı (Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter) son yıllarda yüksek şehirleşme baskısı altında nesli tehlike altında bulunan bir endemik bitkimizdir. Hali hazırda bu bitkinin hayatını devam ettirmesi adına tür eylem planı devam etmektedir. Proje kapsamında bu türün korunması adına gerçekleştirilen çalışmalara katılımcılar bizzat katılacak, bilimsel bir çalışmada nelere dikkat ediliyor, uygulama yaparak öğreneceklerdir.

Arazi çalışmalarından görüntüler

Proje süresince katılımcılar

  1. Ülkemizin bitki zenginliğini tanıyacak,
  2. Endemik bitkilerimizi, önemlerini, korunmasını, sürdürülebilirliği ve yaşamımızdaki yerlerini öğrenecek,
  3. Bir endemik bitkinin yaşam öyküsünü Tüllüşah (Aydın gaşağı) örneği ile öğrenecek,
  4. Bitki böcek ilişkilerini kavrayacak,
  5. Korunan alanların önemini anlayacak,
  6. Dilek yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bitki zenginliğini görecek,
  7. Biyokaçakcılık hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olacak,
  8. Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Teorik eğitimler süresince konu hakkında bilgi sahibi olacak katılımcılar teknik gezi ve arazi çalışmaları ile pratik yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacaklardır.