Değerli doğa dostları,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırlamış oldukları; “Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından üçüncü kere 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2022/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Projenin ekibi, ADÜ Buharkent MYO’dan Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim DEMİR (Yürütücü), Prof. Dr. Mesut KIRMACI (ADÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü), Öğr. Gör. Dr. Gözde ASLAN (ADÜ Buharkent MYO), Öğretmen Umut IŞIK (Aydın Milli Eğitim Md.) ve Göktül AKPINAR’dan (Aydın Milli Eğitim Md.) oluşmaktadır.

Proje kapsamında, biyolojik zenginliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan endemik bitkilerimiz ve Aydın’ın simge bitkilerinden biri olan TÜLÜŞAH (Tüllüşah, Aydın Gaşağı) tanıtılacaktır. Proje, Aydın ili nitelikli liseler kapsamındaki 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projede toplam 17 akademisyen ve uzman yer alacaktır. Proje ekibi 11 kişiden oluşmaktadır. Projede yer alacak eğitmenler uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hem konular hem de konuların katılımcılara aktarılmasında deneyim sahibi eğitmenlerden oluşmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan eğitimler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden oluşacaktır. Proje süresince toplam 30 etkinlik planlanmaktadır. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası Yaylaköy ziyaretlerini içeren arazi çalışmaları, drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen projenin temel hedefi, doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesidir.


Proje paydaşları olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanı sıra Aydın Valiliği, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, tvDEN Televizyonu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Kuşadası Belediyesi yer almaktadır.

İnceleme için toplanmış bitkiler

Tübitak tarafından ilk defa 2019 yılı çağrı programı kapsamında desteklenen ve 2020 Ağustos ayında gerçekleştirilen, 2020 çağrı programı kapsamında desteklenen ve 2021 Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk iki projede 48 katılımcı eğitim almış ve projeler başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim basında da geniş yer bulmuştur. Proje, güncellenen eğitim içeriği ile TÜBİTAK tarafından üçüncü kez desteklenmeye uygun görülmüştür.